lang: en|gr social:

Παραχωρήσεις καταστημάτων

ΡΕΘΥΜΝΟΥ  αριθμός ΦΕΚ : 248/τ. Α.Α.&Π.Θ/2012

ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ αριθμός ΦΕΚ: 59/τ.Β/1972

ΠΛΑΚΙΑ αριθμός ΦΕΚ : 231/τ.Α.Α.&Π.Θ/2014)

Στους χώρους που έχουν καθοριστεί με τις ανωτέρω αποφάσεις και έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου δύναται να διαθέτει χώρους που δεν είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία του λιμανιού, σε  καταστηματάρχες των οποίων οι προσόψεις καταστημάτων προβάλλονται στην χερσαία ζώνη λιμένος.

το νομικό καθεστώς που διέπει τις περιοχές αυτές είναι:

  • Εκμετάλλευση ζώνης λιμένα - Ν.2971/2001 – “Αιγιαλός Παραλία & Άλλες Διατάξεις”
    / Άρθρο 24 - Παραχωρήσεις Χώρων Ζώνης Λιμένα, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του Ν.3153/2003
  • Ν. 4150/2013(Α΄102) “ Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις”

Κατά περίπτωση εκδίδονται κανονισμοί που διέπουν τις παραχωρήσεις αυτές. Οι κανονισμοί αυτοί ακολουθούν τις γενικές αρχές που έχουν εκδοθεί από το υπουργείο Ναυτιλίας όπως έχουν αποτυπωθεί με την  Α.Π 8321.6/01/12 - 12/3/2012 Εγκύκλιος - “Οδηγίες για την Εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα Πλαίσια της Παραχώρησης του Ιδιαίτερου Δικαιώματος Χρήσης των Χώρων Αυτής” (ΑΔΑ:Β443Φ-Ω4Β).

Οι δικαιούχοι καταστηματάρχες προκειμένου να παραχωρηθεί το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένος έναντι των καταστημάτων τους πρέπει να προσκομίζουν τα εξής:

A.   Όσοι από τους καταστηματάρχες επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου  της Χερσαίας Ζώνης λιμανιού Ρεθύμνου για το τρέχον οικονομικό έτος, ΓΙΑ  ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά  στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  Σοφ. Βενιζέλου (κτίριο ΔΕΛΦΙΝΙ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τα παρακάτω:
 
1.        Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου που ζητούν να καταλάβουν.
 
2.        Θεωρημένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης ασκήσεως επιτηδεύματος, και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 
3.        α) Οι ενοικιαστές: Θεωρημένο αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου.
β) Οι ιδιοκτήτες: Θεωρημένο τίτλο ιδιοκτησίας.
 
4.        Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος.
α) Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος άδεια λειτουργίας
από τον Δήμο.
β) Τα τουριστικά καταστήματα την άδεια λειτουργίας ειδικό σήμα του
ΕΟΤ.
 
5.        Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 
6.        Άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς).
 
7.        Βεβαίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου ότι η κατάσταση του χώρου παραμένει σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές. (Όλα τα καταστήματα των περιοχών ΚΙΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ – ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ και  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ).
 
8.        Οι εταιρείες θα πρέπει να προσκομίζουν το καταστατικό και εξουσιοδότηση για τον υπεύθυνο της εταιρείας.
 
9.        Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Ρεθύμνης.
 
B.   Όσοι εκ των καταστηματαρχών έχουν δραστηριοποιηθεί και  κατά τα προηγούμενα έτη χωρίς καμία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά μαζί με την αίτησή τους:
 
1.        Επικαιροποιημένη άδεια λειτουργίας από το Δήμο Ρεθύμνης (για τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης).
 
2.        Βεβαίωση 28ης Εφορείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων για την κατάσταση του χώρου (Όλα τα καταστήματα των περιοχών ΚΙΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ – ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ και  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ).
 
3.        Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Ρεθύμνης.

 

Γ.Υπενθυμίζουμε ότι:

Ο χώρος της χερσαίας ζώνης είναι δημόσιο κοινόχρηστο κτήμα και η παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του δεν αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου, αλλά εμπίπτει στη διακριτική του ευχέρεια, εφόσον δεν παρακωλύει την καθαυτό λειτουργία του λιμανιού και εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Ως εκ τούτου, δεν θα παραχωρηθεί για το τρέχον έτος σε αυτούς που:

1ον:  Οφείλουν ανταλλάγματα προηγουμένων ετών.

2ον: Αρνούνται να συμμορφωθούν στις εντολές του Λιμεναρχείου, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και Λιμενικού Ταμείου για την μορφή του χώρου.

 

Δ. Μετά το πέρας της περιόδου παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου της χερσαίας ζώνης όπως αναγράφεται στην κάθε ατομική διοικητική πράξη προς κάθε ενδιαφερόμενο καταστηματάρχη, ο χώρος αυτός θα κενώνεται και θα απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε κατασκευή, ή η τοποθέτηση  οχήματος ή αντικειμένου. Οι παραβάτες επ’ αυτού θα λαμβάνουν τα ανάλογα πρόστιμα από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου και την Κτηματική Υπηρεσία.

 

Ε.Κατά την περίοδο που ισχύει η παραχώρηση εφόσον βεβαιωθούν τρεις παραβάσεις προς τους όρους της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου που αναγράφονται σε κάθε διοικητική πράξη, αυτή θα ανακαλείται και ο καταστηματάρχης θα πρέπει να εκκενώσει το χώρο.

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ

ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Ρέθυμνο C |  Υγρασία
Αυριο

Εγγραφείτε στο Newsletter

* απαραίτητα πεδία
social:
Αναζήτηση:
Διεύθυνση:
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Κτίριο ΔΕΛΦΙΝΙ, 74100 Ρέθυμνο
Τηλέφωνο:
28310 22408
56731, 22491
Φαξ:
28310 56732
Ώρες λειτουργίας γραφείων: 7:30-15:00